• Nyckelord
Övertoner:
Jag ser och hör ofta att ordet övertoner missförstås. Övertoner är det som ger ett intrument dess klang. En ton utan övertoner är en sinuston. Oavsett om det är ett piano, en gitarr eller ett blåsintrument är det överonerna som (tillsammans med instrumentets material) ger instrumentet dess unika karaktär och klangfärg. Även strömkablar påverkar klang och 3-dimensionalitet


Strömkablars placering:
Det är lätt att tro att den bästa kabeln skall sitta från vägguttaget till grendosan men det är inte nödvändigtvis så. En förstärkare läser ganska logiskt av den strömkabel den har som närmast. Alltså skall de bästa kablarna sitta in i apparaterna.  


Inspelning:

Även strömkablar tar tid att spela in. Det handlar om bortemot 200-250 timmar.


Rätt fas:
Otroligt viktigt!
Det spelar ingen roll hur fasen ligger ut från vägg eller grendosa. En faspenna är ett bra redskap men den talar bar om hur fasen ligger i strömkabeln, inte vilket som är rätt fas in i apparaten. Det finns mycket skrivet i olika forum om att hitta rätt fas. Pålitligt och enkelt är att ha en fasmätare till hands. 

För att summera:
Rätt flöde över hela frekvensområdet ger mer information, ger rätt klang. Aquila är framtagen för att dessutom eliminera digitala orenheter (en kund har satt en Aquila på sin NAS med ett mycket gott resultat) men Aquila fungerar naturligtvis mycket bra även på analoga källor. Även en strömkabel kan ge förbättrad 3-dimensionalitet, Neptune är ett bra exempel.